Mölndal på andra plats i Sverige när stadens service till näringslivet mäts

Mölndal placerar sig högst i hela regionen när företagen betygsätter kommunens service.

Idag släpptes resultatet för 2023 års nöjd-kund-index som SKR, Sveriges kommuner och regioner, årligen genomför. Mölndals samlade resultat visar ett index på hela 81 (av 100), vilket placerar oss på en andra plats av Sveriges alla kommuner med över 40 000 invånare.

Därför görs mätningen

Syftet med undersökningen är att fånga upp företagarnas åsikter och identifiera förbättringsområden inom den kommunala servicen. Servicen mäts inom sex serviceområden; information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

Att vi i år höjer oss ytterligare, från den stabilt höga nivå vi legat på i många år, visar på att vårt långsiktiga och fokuserade arbete verkligen ger resultat. Våra medarbetare arbetar målinriktat och har en genuin vilja att ge våra företag bästa möjliga service och det märks! Näringslivet trivs här, säger Mölndals stads näringslivschef Carina Kloek-Malmsten.

Myndighetsområdena som ingår i mätningen är bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll, serveringstillstånd, brandtillsyn och upphandling.

Mätningen är ett viktigt redskap i arbetet för att förbättra företagsklimatet.

Miljö- och hälsoskydd tar hem högsta betyg

Mölndal har en jämn, hög nivå över samtliga myndighetsområden som mäts, men i årets mätning är det ett område som sticker ut alldeles särskilt. Miljö- och hälsoskydd gör i år sitt bästa resultat någonsin med ett index på hela 84,5 av 100.

Inom vårt myndighetsområde mäts det arbete som vi på hälsoskydd- och livsmedelsenheten gör, tillsammans med miljöenhetens arbete. Vårt fina resultat beror till stor del på det täta samarbete vi har, där vi bland annat arbetat fram en gemensam tillsynsprocess, säger Viktoria Johansson, enhetschef för Hälsoskydd och livsmedelsenheten Mölndals stad.

Angela Milicevic Malmer, enhetschef på miljöenheten Mölndals stad håller med om att samarbetet är avgörande och lyfter också vikten av medarbetarnas engagemang.

När vi arbetar tillsammans utvecklas vi hela tiden till det bättre och det möjliggör för oss att leverera effektiv och bra service. Vi har fantastiskt duktiga och kompetenta medarbetare som med stort kundfokus dagligen levererar på topp. Det är tack vare dem vi kan bibehålla – och stärka vår servicenivå, säger Angela Milicevic Malmer

Vikten av samarbete

I Mölndal har vi under flera år arbetat tillsammans kring Insiktsmätningen. I staden finns en så kallad Insiktsgrupp som regelbundet träffas och tillsammans ser över förbättringsområden.

Samarbete mellan våra myndighetsområden är avgörande. Genom kontinuerligt arbete kan vi dela med oss av erfarenheter, stötta varandra och utvecklas tillsammans. Det ger oss en hög höjd på resultatet och gör av vi ständigt kan bistå vårt viktiga näringsliv på bästa sätt, säger Mikaela Elffors, näringslivsutvecklare i Mölndals stad

Kontakt

Per Kaarle
Förvaltningschef
Bygg- och miljöförvaltningen
byggmiljo@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad