Ny utförare av hemtjänst

Vi hälsar Access Hemomsorg AB välkommen som ny utförare av hemtjänst/trygghetslarm på uppdrag av Mölndals stad från den 3 juni.

Access Hemomsorg AB

Företaget erbjuder hemtjänstinsatser och trygghetslarm. Access Hemomsorg AB är godkänd utförare av hemtjänst i Mölndals stad sedan 21 maj 2024.

Lagen om valfrihetssystem

Du som har biståndsbeslut om hemtjänst kan själv välja vem som ska utföra hemtjänsten hos dig enligt lagen om valfrihetssystem, LOV. På sidan Kundval hemtjänst kan du se vilka som utför hemtjänst på uppdrag av Mölndals stad.

Krav och uppföljning

Alla privata utförare uppfyller vård- och omsorgsnämndens krav och är godkända som utförare av hemtjänst på uppdrag av Mölndals stad. Kvaliteten på hemtjänsten följs regelbundet upp på samma sätt för alla utförare.

Aida Vårdservice upphör som utförare

Den 24 juni upphör Aida Vårdservice som utförare av hemtjänst/trygghetslarm i Mölndals stad. Personalen från Aida Vårdservice har erbjudits anställning hos Access Hemomsorg AB. Företaget kommer att ta över Aida Vårdservices befintliga lokaler.

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Torggatan 1A, 431 35 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
031-315 27 49 fax
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad