Tvåfackskärl kvar för villor

Utbyggnaden av den fastighetsnära insamlingen av källsorterat avfall pågår. Tekniska nämnden har beslutat om insamlingslösning för de en- och tvåbostadshus vars fastighet ligger i områden som inte möjliggör fyrfackskärl. Dagens tvåfacksystem med två kärl på fastigheten planeras att kompletteras med kvartersnära stationer för färgade- och ofärgade glasförpackningar samt metallförpackningar.

Två stycken tvåfackskärl för sortering av avfall

Måndag den 27 maj beslutade tekniska nämnden att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att planera för kvartersnära insamling som komplement för de villor som har eller kommer att få två tvåfackskärl. Arbetet fortsätter nu med att identifiera platser för kvartersnära stationer för att möjliggöra sorteringen.

Det här gäller för dig som redan i dag har två tvåfackskärl

  • Inga förändringar sker i ditt abonnemang.
  • Vi kommer att kontakta dig och meddela plats där du ska lämna färgade- och ofärgade glasförpackningar samt metallförpackningar kvartersnära. Tills vidare hänvisas du till närmaste återvinningsstation.

Det här gäller för dig som i dag har brännbart restavfall och ska få två tvåfackskärl

  • Vi kommer att skicka ett brev till dig längre fram med information om förändringen.
  • Du kommer att få två tvåfackskärl för att fastighetsnära kunna sortera plastförpackningar och brännbart restavfall (kärl 1) samt matavfall och pappersförpackningar (kärl 2). Du kommer också sortera ljuskällor och batterier (i box 1) och småelektronik (i box 2). Du kan redan nu läsa mer om tvåfackskärlen.
  • Vi kommer att meddela plats där du ska lämna färgade- och ofärgade glasförpackningar samt metallförpackningar kvartersnära. Tills vidare hänvisas du till närmaste återvinningsstation.

Det här gäller dig som ska få två fyrfackskärl

Villaägare som bor i områden som ska få fyrfackskärl har redan kontaktats. Villaägare som i dag har brännbart restavfall kommer att få två fyrfackskärl under hösten.

Fastighetsnära insamling i hela Sverige

Senast den 1 januari 2027 ska alla hushåll i hela Sverige källsortera matavfall, förpackningar och brännbart restavfall vid sin fastighet. Det beslutade regeringen sommaren 2022 – en nödvändig lagändring för att fler ska ta hand om den resurs som avfallet är. Läs mer om hur Mölndals stad inför sorteringen. Är du osäker på vilket system din fastighet ska få så kan du se det i vår karta.

Kontakt

Tekniska förvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
Felanmälan vatten, avlopp eller gator efter kontorstid: 031-315 10 00, knappval 2 (kopplas till SOS).
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad