Mölndal – en av regionens bästa näringslivskommuner 2024!

Mölndal rankas som en av de bästa kommunerna i regionen och fjortonde bästa kommun sett till hela landet gällande näringslivs- och företagsklimat. Detta resultat kommer från en totalranking över Sveriges bästa näringslivskommuner.

Sedan år 2022 sammanställer undersökningsföretaget Enkätfabriken, tillsammans med analysföretaget Lysio Research årligen en lista över Sveriges bästa näringslivskommun.

Tre stora mätningar för företagsklimat och näringsliv

Sedan 2022 sammanställer Enkätfabriken och Lysio Research årligen en lista över Sveriges bästa näringslivskommuner. Rankingen baseras på de tre största mätningarna för företagsklimat och näringsliv i landets kommuner och regioner:

  • Svenskt Näringslivs mätning om företagsklimat
  • Sveriges kommuner och regioners (SKR) servicemätning Insikt
  • Statistiska Centralbyråns (SCB) medborgarundersökning

Mölndal tar en silverplats

Genom att sammanställa resultaten från alla tre mätningar ges en helhetsbild över synen på näringsliv och företagsklimat i Sveriges kommuner. Resultatet listar kommunerna utifrån faktorer som boendekvalitet, kommunal service och den generella uppfattningen av kommunen.

I årets resultat placerar sig Mölndal på en silverplats både sett till regionen och till kommuner med 50 000 – 100 000 invånare. Av landets alla kommuner (290 stycken) placerar sig Mölndal på en fjortonde plats.

Att Mölndal placerar sig så här högt är ett fantastiskt resultat. Det visar på att vi har ett välmående näringsliv. Stor tillit mellan samhället, människor och verksamheter är en viktig faktor för tillväxt, vilket i sin tur påverkar kommunens välfärd. Ett starkt näringsliv, ger en starkare kommun, säger biträdande stadsdirektör Karl Lundgren.

De 15 kommuner som placerar sig i topp i rankingen. Alla kommuner i topp 15 visar på ett mycket starkt näringslivsarbete, där små enstaka händelser påverkar resultatet i rankingen. Till höger visar en siffra som visar positionen, och inom parentes fjolårets placering för kommunen.

Varför är det viktigt att mäta näringslivsklimatet?

Näringslivsklimatet hänger samman med alla andra verksamheter som en kommun ansvarar för – och tvärtom. För att en företagare ska trivas i kommunen krävs till exempel också bra skolar och förskolor, för att hela familjen ska trivas. För att en kommun ska vara välfungerande och attraktiv krävs i sin tur att det finns arbetstillfällen. Allt hänger ihop och helheten är avgörande.

Genom mätningar som visar på hur företagsklimatet upplevs får vi en indikator på hur uppfattningen ser ut och vad som kan förbättras. Det är ett viktigt verktyg i vårt arbete med att ständigt förbättra för vårt näringsliv, säger näringslivsutvecklare Mikaela Elffors.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad