Provtagning av badvattnen i Mölndal är klar

Den första provtagnigenn av badvattekvaliteten är klar. Resultatet visar att 10 av 10 badplatser fick tjänligt.

Under sommarmånaderna kontrollerar Mölndals stad badvattenkvaliteten vid samtliga kommunala badplatser för att säkerställa att det är säkert att bada.

Proverna som togs den 10 juni visar att samtliga 10 kommunala badplatser fick resultatet tjänligt vilket betyder att halten av bakterier är låg nog för att inte innebära en hälsorisk.

Ingen avrådan från bad

Staden testar vattenkvaliteten fyra gånger under badsäsongen. Vid de två första tillfällena tar vi även vattenprover i Djursjön, trots att den inte är en kommunal badplats, eftersom kommunen har sommarverksamhet för ungdomar där.

Raymond Thorley är miljöinspektör i Mölndals stad och berrättar hur arbetet går till:

Vattenproverna skickas till ett labb för analys och bedömning, för att ta reda på halten av bakterierna E. coli och intestinala enterokocker. Vi tittar även efter tecken på pågående algblomning. När vi har fått provresultaten rapporterar vi till webbplatsen Badplatser och badvatten, senast tio arbetsdagar efter provtagningen. Där kan allmänheten se status för vattenkvaliteten vid den senaste provtagningen.

Vid avrådan från bad

Mölndals stad avråder från bad vid pågående algblomning eller om provresultat visar på otjänligt vatten, vilket kommuniceras på webbplatsen Badplatsen. Vi sätter även upp skyltar vid badplatsen och informerar på molndal.se.

Att tänka på vid bad

Du behöver göra en egen bedömning innan du badar, eftersom alghalten kan variera kraftigt och även skilja sig från dag till dag, beroende på vatten- och väderförhållanden.

Datum för mätning av badvattenkvalitet:

  • 10 juni
  • 1 juli
  • 22 juli
  • 12 augusti.

Nyfiken på hur varmt det är i vattnet?

I några sjöar finns det just nu livemätare så att du kan se aktuell temperatur i sjön. Det sker genom ett samarbete mellan Mölndals stad och Mölndals energi.

Relaterad information

Information om stadens tio kommunala badplatser.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad