Sommarens feriejobb börjar på måndag

I år är feriejobben ungefär hundra fler än tidigare. Några av de nya platserna ägnas åt att stärka äldres digitala kompetens.

Interiör av en dagverksamhet. Två personer står vid en fikavagn. De ser glada ut. I rummet finns gröna växter, en klocka på väggen, och dagens datum visas stort på en kalender som står på en byrå.

Bokskogens dagverksamhet var en av de arbetsplatser som tog emot feriejobbare förra sommaren.

Efter helgen kommer ett hundratal Mölndalsungdomar att gå till en arbetsplats där de ska feriejobba under tre veckor. För många av dem är det första gången i livet som de jobbar på riktigt. Som feriejobbare har man en handledare på arbetsplatsen.

Ungdomarna feriejobbar på en rad olika arbetsplatser, de flesta inom stadens verksamheter och bolag. Den treveckorsperiod som börjar på måndag är den första av tre under sommaren.

Från 300 till 400 feriejobb

Feriejobben har en lång historia i Mölndals stad och innebär att unga som är födda vissa årtal kan ansöka om feriejobb. I år omfattas alla som är folkbokförda i kommunen och födda 2006 eller 2007.

I den budget som kommunfullmäktige beslutade om i slutet av förra året satsas det mer än vanligt på feriejobb för ungdomar. Totalt under året blir det cirka 400 feriejobb varav ungefär 330 under sommaren. Resterande platser erbjuds på sportlovet och på höstlovet.

Stärka äldres digitala kompetens

I uppdraget från politikerna ingår att några av de nya feriejobben ska fokusera på att motverka digitalt utanförskap hos äldre.

Det är en gemensam satsning mellan tre av stadens förvaltningar – social- och arbetsmarknadsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen – som genomförs för första gången.

Det berättar Anders Nordberg Markhede som är chef på arbetsmarknadsenheten och som inom ramen för sitt uppdrag har ansvarat för feriejobben i Mölndals stad de senaste åren.

Tre slags arbetsplatser är involverade i den digitala satsningen – bibliotek, äldreboenden och lokalt områdesarbete. Den kommer att pågå under den första feriejobbsperioden, alltså från och med måndag 17 juni till och med fredag 5 juli.

Förberedelserna har innefattat en hel del dialog mellan de involverade förvaltningarna. Ungdomarna som ska ha detta uppdrag har fått ta del av viktig information. Det har bland annat tagits upp att inga bankärenden eller juridiska frågor får hanteras i arbetet med att stötta de äldre till att bli mer digitala. Ungdomarna tar även del av en informationsfilm om bedrägerier från polisen.

Första mötet med arbetslivet

Anders Nordberg Marknade vill lyfta fram två saker som särskilt viktiga när det kommer till feriejobb i Mölndal:

Dels att feriejobben ofta ger det viktiga första mötet med arbetsmarknaden för ungdomarna. Vi är väldigt måna om att detta möte ska bli bra för individen, så att det blir något värdefullt som hen kan bära med sig framåt i livet.

Dels att vi som håller ihop och samordnar arbetet med feriejobben är väldigt tacksamma över alla de arbetsplatser i staden som tar emot ungdomar för feriejobb – utan insatserna från alla arbetsplatser hade det inte kunnat genomföras.

Tidig utvärdering för att kunna förbättra

Totalt kommer ungefär trettio av sommarens feriejobbande Mölndalsungdomar att ha som uppdrag att stötta äldre att bli mer digitala. Eftersom detta är nytt kommer en utvärdering att genomföras redan under pågående period, berättar Anders Nordberg Markhede:

Efter halva perioden kommer vi att ha en utvärderingsworkshop för att höra hur ungdomarna tycker att det går och vad som kan förbättras och förändras i detta specifika uppdrag.

Feriejobben med fokus på att motverka digitalt utanförskap hos äldre förstärker det arbete som redan pågår inom projektet Fler friska år.

Mer information

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad