Nya riktvärden för vatten från egen brunn

Livsmedelverket inför nya riktvärden från och med 1 juli 2024.

Från och med 1 juli 2024 börjar nya riktvärden gälla för egna brunnar. Det är Livsmedelsverket som inför de nya riktvärdena som berör PFAS, arsenik, bly och kadmium.

Mer information från Livsmedelsverket

Det finns olika sätt att få ner halterna av oönskade ämnen i dricksvattnet. Ibland räcker det med att exempelvis täta brunnslocket, ibland behövs någon typ av rening. Livsmedelsverket har mer information till brunnsägare på sin webbplats. Där hittar du även information om provtagning och skötsel av egen brunn.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad