Senaste nytt från kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen hade ett extra sammanträde 19 juni och tog två aktuella beslut.

Vård- och omsorgsnämndens åtgärder för budget i balans 2024

Under mötet beslutade kommunstyrelsen bland annat att vård- och omsorgsnämnden beslutat avvakta med beslut om konkreta åtgärder för att få sin budget i balans tills pågående grundliga ekonomiska utredning är klar och kan ge ledning avseende adekvata åtgärder.

Kommunstyrelsen vidtar för närvarande inga åtgärder i anledning av ovanstående men följer utvecklingen och avvaktar nämndens beslut senast i september 2024.

Hemställan från vård- och omsorgsnämnden om anstånd gällande inlämning av budgetförslag 2025-2027

Kommunstyrelsen godkänner att vård- och omsorgsnämndens lämnar sitt förslag på budget 2025–2027 vid senare tillfälle under 2024.

Alla punkter från sammanträdet

Ta del av samtliga ärenden i kallelsen till sammanträdet.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad