Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

MÖLNDALS STAD

Mölndals stads startsida

Wennerbergsgatan, VA-arbete

På Wennerbergsgatan i Mölndal genomförs under 2017 ett arbete med vatten- och avloppsledningar. Gatan kommer i etapper att vara avstängd.

Arbetet kommer att ske från korsningen Wennerbergsgatan/Safjällsgatan och sedan Wennerbergsgatan västerut.

Trafiken på gatan kommer att ledas om under arbetet. Olika fastigheter berörs olika tider då gatan stängs av etappvis, berörda fastigheter får separat information i god tid.

Gångbanan kommer att vara öppen. Under någon vecka kommer cykeltrafiken att ledas om till västra sidan av Toltorpsgatan.

Arbetet ska pågå från vecka 5 till vecka 52 2017.

Kontakt

Mikael Eliasson
Enhetschef Bygg och anläggning
Tekniska förvaltningen
031-315 14 88
mikael.eliasson@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2017-03-07 12.37