Mölndals stads startsida

MÖLNDALS STAD

Mölndals stads startsida

Slätthultsliden, vägarbete

Mölndals stad bygger ny platsgjuten stödmur samt gång- och cykelväg vid Slätthultsliden.

Arbetet startar under maj och beräknas vara klart i december 2017.

Förutom ny stödmur och gång- och cykelväg kommer vi även att arbeta med beläggningen, byta belysningsstolpar och gräva samtliga ledningar ner i marken, till exempel luftburna elledningar. 

Trafiken

Under arbetets gång kommer Slätthultsliden att vara avstängd för genomfart men samtliga fastighetsägare kan använda sina utfarter som vanligt. Omledning för boende kommer ske via Södermalmsgatan.

Kontakt

Mölndals stad
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-87 76 68 fax
stad@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2017-05-29 10.46