Mölndals stads startsida

MÖLNDALS STAD

Mölndals stads startsida

Krokslätts Parkgata, vattenledningsarbete

Med start vecka 19 förnyar Mölndals stad dricksvattenledningsnätet  längs Krokslätts Parkgata, sträckan mellan Dalgångsgatan och Friggagatan. Arbetet görs i samband med den nya gång- och cykelvägen som ska byggas under hösten 2017. 

Tidplan

Arbetet med att förnya vattenledningsnätet startar vecka 19 och beräknas vara klart under hösten 2017. Vår arbetstid är normalt måndag – fredag dagtid.

Information om byggnationen av den nya gång- och cykelvägen publiceras inom kort på molndal.se/vagarbeten.

Så påverkas trafiken

Under detta va-arbete räknar vi med att fordonstrafik, bussar, gående och cyklister kan passera arbetsområdet under hela arbetstiden. Viss begränsning av framkomligheten kan uppstå precis vid arbetsområdet där trafiken regleras med trafikljus. Vi ber alla att visa hänsyn till de som arbetar på vägen och respektera hastighetsgränserna.

Entreprenör

Scandinavia VA-Teknik AB utför det här arbetet på uppdrag av Mölndal stad, tekniska förvaltningen.

Vid frågor om grävning, parkering eller störningar vänligen kontakta Kristoffer Björn, 0470-73 01 36 kristoffer@svatek.se.

Kontakt

Ingemar Karlsson
Projektledare
Tekniska förvaltningen 
031-315 15 73
ingemar.karlsson@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2017-09-12 16.24