Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Avstängd del av Mölndals Bro

Med anledning av arbetet med Mölndals innerstad leds trafiken om på Mölndals Bro. Den västra delen av bron, Broslättsgatan, är avstängd förutom för gående och cyklister. Omledningen pågår fram till sommaren 2018.

På grund av byggnadsarbeten norr och söder om Mölndals Bro är den västra delen av bron, Broslättsgatan, mellan Storgatan och rampen, avstängd för fordonstrafik, förutom för cykel.

Det är NCC som behöver använda ytan på Broslättsgatan som avlastningszon och för fasadarbeten för byggnationen av den nya gallerian i Mölndals innerstad.

Från augusti 2017 till sommaren 2018 byggs en cirkulationsplats på bron samt att bron breddas/renoveras och kopplas ihop med de nybyggda fastigheterna. Avstängning och omledning av trafiken pågår då hela tiden.

Under vecka 28 rivs en refug på rampen till bron. Detta som en förberedelse inför breddningen av bron. Det innebär en viss minskad bredd på rampen men trafiken ska flyta på i båda riktningar utan problem.

Så påverkas trafiken

Trafiken leds via Barnhemsgatan, följ hänvisningsskyltarna. Omledningen innebär ökad trafik på Barnhemsgatan och delar av Storgatan.

Cykel- och gångtrafik är tillåten på den avstängda sträckan.

Kollektivtrafiken påverkas inte.

Tidplan

Avstängningen och omledningen med anledning av husbyggnationen pågår fram till augusti 2017.

Från augusti 2017 till sommaren 2018 pågår renovering och utbyggnad av bron. Avstängning och omledning av trafiken fortsätter enligt tidigare därför även denna tid.

Mölndals innerstad

Mer information om Mölndals innerstad finns på molndalsinnerstad.se

Kontakt

Tekniska förvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-315 15 80 kundservice
tekniska@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2017-07-31 14.03