Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Nu bygger vi om del av Mölndals bro

Broslättsgatan ska bli en levande innerstadsgata som ansluter till den nybyggda gallerian och bostäderna. Fram till våren kommer Mölndals stad att bygga om Broslättsgatan. Dessa aktiviteter påverkar trafiken i Mölndals innerstad.

Vecka 30 påbörjas arbetet med breddning av bron och mark/gatuarbeten på ”Broslättsgatan”, delen av Mölndalsbro som ligger väster om rampen. Gatuarbetet görs för att bron ska få den gestaltning som togs fram i samband med detaljplanen för området söder om Brogatan. Det innebär också att en cirkulationsplats ska byggas i korsningen Broslättsgatan/MölndalsBro/rampen till Mölndalsbro. Det är för cirkulationsplatsen som arbete med att bredda bron sker.  Arbetet kommer innebära vissa omledningar av trafiken.

Det första som sker är att en del av refugen på rampen till Mölndalsbro kommer att tas bort. Det arbetet genomförs vecka 30-31 och innebär att körfälten på rampen är något smalare, det ska inte vara några framkomlighetsproblem.

Nygatan och Broplatsen – Gående, cyklister och parkering

Från vecka 31 och fram till början av 2018 kommer Nygatan att vara avstängd mellan Barnhemsgatan och Broplatsen. Det beror på säkerhetsskäl under arbetet med bron. Gatan är öppen mellan Broplatsen och Mölndals torg. Under våren ska gatan kunna öppnas helt.

Gående och cyklister hänvisas till gång- och cykelvägen vid spårvägens vändslinga under SCA-huset. Då gatan på berörd sträcka endast är öppen för gående och cyklister påverkas ingen övrig fordonstrafik.

Grusparkeringen under bron, längst in på Broplatsen, kommer att vara avstängd fram till våren 2018. Två handikapparkeringar flyttas ett par meter.

Broslättsgatan – Gående och cyklister

Broslättsgatan stängs av helt från och med vecka 31 fram till våren 2018.

Gående och cyklister hänvisas att använda Åbybergsgatan och därefter gång- och cykelvägen vid spårvägens vändslinga under SCA-huset eller via gång- och cykelbanan på rampen för att komma till Mölndalsbro och vidare till östra Mölndal. När Nygatan öppnas igen i oktober kan denna också användas för att komma till broplatsen och Mölndals torg.

Det blir ingen förändring för övrig trafik som fortsatt leds via Barnhemsgatan och rampen till Mölndalsbro.

Kontakt

Trafikingenjör
Tekniska förvaltningen
031-315 10 00 växel
031-87 76 68 fax
tekniska@molndal.se

Sebastian Mattsson
Projektledare
Tekniska förvaltningen
031-315 15 66
sebastian.mattsson@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2017-10-16 16.39