Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Vatten och vägarbete i Stretered

Mellan Tulebovägen och Stenmursvägen, i närheten till ishallen och fotbollsplanen, byggs ett nytt bostadsområde. Viss påverkan på lokala gator och vatten i området kan förekomma.

Det kommer byggas en väg på tomten som ska fungera som lokalgata för kommande lägenheter och bostadshus. I marken kommer det byggas nya vattenledningar, spillvatten och dagvattenledningar. Det kommer även förläggas el, belysning och fjärrvärme på delar av området. Vidare kommer det bli en ny lekplats på södra delen av tomten ner mot stenmursvägen.

För några fastigheter kommer vattnet att stängas av korta stunder när nya ledningar kopplas in. Dessa fastigheter får separat information i god tid innan. 

Ett fåtal fastigheter får en tillfällig väg till sina garageuppfarter.

Informationsblad till närboendePDF

Bygget är från detaljplanen för del av Stretered 1:191

Kontakt

Mölndals stad
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-87 76 68 fax
stad@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2017-08-08 10.44