Mölndals stads startsida

MÖLNDALS STAD

Mölndals stads startsida

Gång- och cykelpassage på Pepparedsleden

På Pepparedsleden bygger Mölndals stad en gång- och cykelpassage. Det ska ge säkrare övergång för gående och cyklister mellan Peppareds torg och Kärrahöjdsvägen.

Över Pepparedsleden, vid cirkulationsplatsen vid Peppareds torg, bygger Mölndals stad en gång- och cykelpassage. Vi bygger också en gång- och cykelbana mellan passagen och Kärrahöjdsvägen.

Passagen ska göra det tryggare för cyklister och gående som kommer från Peppareds torg och till exempel Balltorpsskolan och som ska till Kärrahöjdsvägen.

Arbetet kommer pågå under 3 veckor och ska vara klart i slutet av oktober.

Så påverkas trafiken

Under arbetet kommer det etappvis vara begränsad framkomlighet kring cirkulationsplatsen. Trafiken kommer regleras med hjälp av vakter och eller trafikljus.

Kontakt

Trafikingenjör
Tekniska förvaltningen
031-315 10 00 växel
031-87 76 68 fax
tekniska@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2017-10-09 08.44