Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

MÖLNDALS STAD

Mölndals stads startsida

Renovering av vattenkulvert under Flöjelbergsgatan.

Det pågår arbete med renovering av en kulvert för Mölndalsån som går under Flöjelbergsgatan. Detta kommer påverka all trafik som passerar korsningen in på Flöjelbergsgatan på något sätt.

Arbetet med renovering av Mölndalsåns kulvert kommer att pågå 2017 ut.

Så påverkas trafiken

I olika etapper kommer delar av körbanor, cykelbana och gångbana att stängas av eller ledas om. Det ska vara framkomligt för alla trafikslag under arbetets gång.

Kontakt

Mölndals stad
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-87 76 68 fax
stad@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2017-10-11 11.04