Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

MÖLNDALS STAD

Mölndals stads startsida

Tillgänglighetsanpassning av hållplatser

Just nu tillgänglighetsanpassar vi busshållplatserna  Gundas gata och Johannefred. Hållplatserna flyttas tillfälligt under arbetet och viss begränsad framkomlighet kan förekomma. Arbetet ska vara klart före årsskiftet.

Som ett led i Mölndal stads satsning på att tillgänglighetsanpassa hållplatser åtgärdar vi nu busshållplatserna på Gundas Gata och  Johannefred.

Så påverkas trafiken vid hållplatserna

Under arbetet kommer hållplatserna få tillfälliga ersättningslägen strax bredvid hållplatserna. Resenärer hänvisas via skyltar från Västtrafik.

För fordonstrafik kommer det att vara begränsad framkomlighet förbi arbetsområdet men alla fordon ska komma förbi. Detta gäller på Gundas Gata och Aminogatan.

Följ hänvisningsskyltar och du som fordonsförare ombeds att visa hänsyn och köra sakta förbi arbetsområdet.

Tidsplan och entreprenör

Arbetet påbörjas i november 2017 och ska vara klart före årsskiftet.

Mark- och energibyggarna gör arbetet på uppdrag av Mölndals stad.

Kontakt

Jonas Jehander
Projektledare
Tekniska förvaltningen
031-315 15 15
jonas.jehander@molndal.se

Mattias Simonsson
Platschef
Mark- och Energibyggarna
0708-40 43 18

Dela på:

Senast uppdaterad 2017-11-13 10.43