Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Nya VA-ledningar på Bäckeforsgatan

Mölndals stad arbetar för att förbättra vatten och avloppshanteringen för ett rent och friskt dricksvatten och bra avloppshantering. Därför kommer vi att bygga nya vatten- och avloppsledningar på Bäckeforsgatan, mellan Soltorpsgatan och Sörgårdsplan.
Arbetet påbörjas i vecka 48 och ska vara klart i slutet av mars 2018.

På Bäckeforsgatan byter Mölndals stad de gamla vatten- och avloppsledningarna samt kompletterar med en ny ledning för dagvatten, det vill säga regn och smältvatten. Det innebär mindre risk för källaröversvämningar vid stora nederbördsmängder, en bättre hantering av avloppsvattnet och säkrare leverans av dricksvattnet.

Gatubelysningsstolparna kommer att bytas. Under våren 2018 efter att arbetet är klart kommer gatan att asfalteras.

Under arbetet kommer vissa fastighet att få vatten via en provisorisk ledning. Ett kortare avbrott sker när det kopplas in. Entreprenören ger dig information inför att det sker.

Påverkan på trafik

Bäckeforsgatan, mellan Soltorpsgatan och Sörgårdsplan, kommer att vara avstängd för all trafik. Detta beror på att gatan kommer vara arbetsområde.

Det kommer att finnas gångbryggor till samtliga fastigheter. Boende i berörda fastigheter, och besökare till dessa, kommer att få parkera på anvisade platser på Soltorpsgatan.

Brevlådor kommer att flyttas till en samlingsplats för att brevbärare och tidningsbud ska komma åt dem.

Entreprenörens personal kommer att köra fram fastigheternas soptunnor till Soltorpsgatan på tömningsdagar. Fastighetsägare uppmanas att ställa sina tunnor så att de är lättåtkomliga.

Tidplan och entreprenör

Arbetet pågår vecka 48 2017 fram till slutet av mars 2018.

Entreprenör är Annebergs Bygg & Anläggning AB.

Kontakt

Jonny Karlsson
Platschef
Annebergs Bygg & Anläggning AB
0708-88 57 16
jonny@annebergsbygg.se

Ingemar Karlsson
Projektledare
Tekniska förvaltningen 
031-315 15 73
ingemar.karlsson@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2017-11-20 13.05