Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Vattenledningsarbete Idunagatan

För en driftsäker vattenleverans renoverar Mölndals stad vattenledningar och serviser på Idunagatan. Arbetet innebär begränsad framkomlighet på gatan.

Som en del i Mölndals stads arbete med att förnya vattenledningsnätet relinar vi vattenledningarna på Idunagatan. Relining innebär att ett nytt rör gjuts inne i det gamla. Vi byter också serviser för  vatten-, avlopps-, och dagvatten.

Arbetet berör Idunagatan mellan Tingsbogatan och cirkulationen vid Frölundagatan/Åbyvägen.

Under arbetet kommer fastigheterna få vatten via tillfällig ledning och får separat information kring det.

Så påverkas trafiken

Idunagatan kommer ha begränsad framkomlighet under vissa tider. Enstaka dagar kan fastigheters garageuppfarter vara blockerade och då gäller parkering på gatan.

Tidplan

Arbetet påbörjas i vecka 3 2018 och ska vara klart i slutet av april.

Västmark AB utför detta arbete åt Mölndals stad.

Kontakt

Kenth Berntsson
Projektledare
Tekniska förvaltningen
031-315 15 31
kenth.berntsson@molndal.se

Peter Söderlund
Platschef Västmark AB
0735-17 94 60
pes@vastmark.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-01-18 09.16