Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

VA-arbete på Höjdgatan

Mölndals stad arbetar för att förbättra vattenledningsnätet för ett friskt dricksvatten. Därför kommer vi att bygga nya vattenledningar på Höjdgatan. Arbetet påbörjas i slutet av januari och beräknas pågå till slutet av april.

På Höjdgatan, från Stensjögatan och österut, bygger Mölndals stad nya vattenledningar. Alla hushåll kommer ha vatten under arbetet men kortare avbrott kan förekomma. Separat information delas ut inför det.

Så påverkas trafiken

Ett körfält på Höjdgatan kommer att vara avstängt. Trafiken regleras med trafiksignaler.

Tidsplan

Arbetet ska påbörjas i slutet av januari och vara klart i slutet av april.

Kontakt

Mikael Eliasson
Enhetschef Bygg och anläggning
Tekniska förvaltningen
031-315 14 88
mikael.eliasson@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-01-30 15.26