Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Åtgärdstider vid snöröjning

Vid snöfall är det många mil gator som ska plogas. Här kan läsa om våra åtgärdstider. Tänk på att du som fastighetsägare har ett eget ansvar att till exempel ta bort vallar framför din fastighet.

Snö och halka kan uppträda mycket olika. Blöt snö är tung och tar längre tid att ploga och röja bort. 

Det är bra för dig att veta att olika vägar snöröjs av olika aktörer. Det är också olika väghållare, ägare, som ansvarar för snöröjning och halkbekämpning på olika vägar. I kartan kan du zooma eller söka på en specifik adress. 

Som fastighetsägare har du ett eget ansvar vid snöfall. Bland annat ansvarar du för trottoarer och att ta bort vallar efter att plogbilen plogat gatan. Även en snövall som blir efter att du redan skottat trottoaren. Läs mer i broschyren Ditt ansvar som fastighetsägarePDF.

Tider för snöröjning efter avslutat snöfall

Det går inte att säga exakt hur lång tid det tar att snöröja. Tabellen nedan ger dig en ungefärlig uppfattning om tidsåtgången. Tiderna gäller vid ett normalt snöfall, som inte följs av flera. När det fortfarande snöar tar snöröjningen längre tid.

Plats

Åtgärdstid

Trafikleder samt gator och vägar med kollektivtrafik

4 timmar

Busshållplatser

4 timmar

Huvudcykelvägar

4 timmar

Övriga gator och vägar, framkomliga

12 timmar

Serviceboenden och skolor inklusive p-platser, klara kl 06.30

5 timmar

Mölndals Parkerings AB:s p-platser

6 timmar

Ibland kan det vara mer än åtta centimeter snö på din bostadsgata när plogbilen kommer. Det beror på att när det snöar mycket under en längre tid måste vi ibland ploga om vissa större vägar, innan det blir dags för bostadsgatorna.   

Huvudvägar, gator med busstrafik och huvudcykelnätet plogas och saltas först. Bostadsområden plogas och sandas med flis. Vi börjar snöröja när snön är ungefär fem centimeter djup på gator med kollektivtrafik och åtta centimeter på bostadsgator.

Vinterväghållning av cykelvägar

HuvudcykelnätetPDF i Mölndal är indelat i tre områden. Det sopas och saltas och vid större snömängder plogas cykelvägarna istället för att sopas.

Åtgärdstiden vi strävar efter vid ett normalt snöfall är 4 timmar. Men vid stora snömängder tar snöröjningen längre tid.  

Tänk på att när det fryser på under tiden snöröjningen pågår eller om snöfallet är mer omfattande kan det vara svårt för oss att hålla cykelvägarna helt fria från snö och is.  

Kontakt

Teknisk kundservice
Tekniska förvaltningen
031-315 15 80 vardagar kl 8-12, 13-15
teknisk.kundservice@molndal.se

Akuta ärenden efter kontorstid
Till exempel vattenläckor, vattenavbrott, gatuproblem, fara för allmänhet:
031-87 18 00 (kopplas till SOS Alarm)

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-03-06 09.16