Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Information om renhållningsfakturan

Under vecka 14 skickar Mölndals stad ut renhållningsfakturan till sina kunder. För att göra det enklare att förstå vilka avgifter som ingår i avfallshanteringen, har vi förtydligat informationen i fakturan.

Den här informationen gäller inte verksamheter.

För att göra det enklare för våra kunder att förstå vilka avgifter som ingår i avfallshanteringen, har vi förtydligat informationen i renhållningsfakturan genom att specificera grundavgiften och hämtningsavgiften var för sig.

Grundavgift + hämtningsavgift

Renhållningstaxan för en- och tvåfamiljsfastigheter eller flerfamiljsfastigheter består av en grundavgift och en hämtningsavgift. Grundavgiften är en fast avgift som finansierar bland annat drift och underhåll av kommunens två återvinningscentraler, planering och information.

Hämtningsavgiften (tömning-/behandlingsavgift) täcker kommunens kostnader för hämtning och behandling av ditt hushållsavfall. Nivån på hämtningsavgiften baseras på fastighetsägarens val av renhållningsabonnemang, storlek på behållarna och hämtningsfrekvens.

En- och tvåfamiljsfastigheter

Grundavgiften för en- och tvåfamiljsfastigheter ligger på 950 kronor per år (exklusive moms) när fastigheten används som permanent boende. För fritidshus är grundavgiften 475 kronor per år (exklusive moms). Hämtningsavgiften baseras på fastighetsägarens val av renhållningsabonnemang, storlek på kärl och hämtningsfrekvens.

Flerfamiljsfastigheter

Grundavgiften för flerfamiljsfastigheter ligger på 410 kronor per lägenhet och år (exklusive moms). Hämtningsavgiften baseras på fastighetsägarens val av renhållningsabonnemang, storlek på behållarna och hämtningsfrekvens.

Relaterad information

Kontakt

Teknisk kundservice
Tekniska förvaltningen
031-315 15 80 vardagar kl 8-12, 13-15
teknisk.kundservice@molndal.se

Akuta ärenden efter kontorstid
Till exempel vattenläckor, vattenavbrott, gatuproblem, fara för allmänhet:
031-87 18 00 kopplas till SOS Alarm

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-03-29 13.14