Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

VA-ledningar på Sjukullevägen

Mölndals stad arbetar för att förbättra vatten och avloppshanteringen för ett rent och friskt dricksvatten och bra avloppshantering. Därför kommer vi att bygga nya vatten- och avloppsledningar på Sjukullevägen. Arbetet påbörjas i vecka 18 och ska vara klart i slutet av september 2018.

Vi byter de gamla vatten- och avloppsledningarna samt kompletterar med en ny ledning för dagvatten, det vill säga regn och smältvatten, så att det avleds i en egen ledning. Det innebär mindre risk för källaröversvämningar vid stora nederbörds-mängder, en bättre hantering av avloppsvattnet och säkrare leverans av dricks-vattnet. Efter att arbetet är avslutat kommer gatan att få ny beläggning med asfalt.

Under arbetet kommer fastigheterna att få vatten via en provisorisk ledning. Ett kortare avbrott i vattenleveransen sker när den provisoriska ledningen kopplas in, du som fastighetsägare får separat information om det. Frågor kring det provisoriska vattnet hänvisas till teknisk kundservice på 031-315 15 80 eller teknisk.kundservice@molndal.se.

Påverkan på trafik, parkering med mera

Det kommer vara begränsad framkomlighet förbi arbetsområdet. Arbetet delas in i olika etapper vilket gör att du kan köra in via Bergsjövägen eller Norra Källåsvägen, beroende på vilken etapp vi är i. Alla fastigheter längs Sjukullegatan är tillgängliga, enstaka fastigheter kan få en tillfällig parkeringsplats längs gatan och får då separat information om det.

Vissa fastigheters brevlådor kan flyttas tillfälligt om brevbärare och tidningsbud inte kommer åt den under arbetet.

Sophämtning sker som vanligt. Entreprenörens personal kommer att köra sopkärlen förbi avstängningarna om det behövs, du ska placera kärlen där du normalt gör det.

Tidsplan för arbetet

Arbetet med schakterna i gatan delas in i olika etapper somdu ser på kartan. Den planerade tidsplanen ser ut som följer:

Etapp 1: vecka 18 – 23
Etapp 2: vecka 23 – 27
Etapp 3: vecka 27 – 29
Etapp 4: vecka 31 – 34
Etapp 5: vecka 34 – 37
Asfaltering av gatan: vecka 38

Vecka 30 tar arbetet semesteruppehåll.

Fastighetsägare får information vid eventuella förändringar.

Kontakt

Peter Attnäs
Byggledare
031-315 10 00
peter.attnas@molndal.se

Mikael Eliasson
Enhetschef Bygg och anläggning
Tekniska förvaltningen
031-315 14 88
mikael.eliasson@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-05-07 13.56