Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Eldningsförbud i Mölndal

Trots regnet är det väldigt torrt i markerna. Eldningsförbudet i Göteborgstrakten gäller fortfarande. Läs mer ....

Eldningsförbudet gäller från och med den 22 maj kl 9.00 och tills vidare. 

Förbudet mot att elda utomhus omfattar Mölndal, Göteborg, Kungsbacka, Härryda, Partille och Lerum.

Vad innebär eldningsförbudet?

Förbudet innebär att du inte får göra upp eld utomhus eller grilla direkt på marken.

Det är tillåtet att använda vanliga grillar, kol eller gasol, och iordningställda grillar, murade eller avskärmade så att de inte utgör risk för brandspridning. Särskilt viktigt att det inte finns risk för spridning ned i marken.
Det är tillåtet att använda spritkök eller gasolkök för friluftsbruk.

Engångsgrill bör undvikas men får användas om den placeras så att brandspridning inte kan ske ner i marken, dvs den får endast ställas på underlag som sten, asfalt etc. Följ anvisningen från tillverkaren.

Värmen finns kvar länge i grillkolen efter grillning och kan då orsaka brand. Använd därför rikligt med vatten för att släcka innan grillen lämnas utan uppsikt. Den som grillar har ansvar för hanteringen.

Förbudet gäller oavsett om du tänkt elda på din egen tomt eller ute i skog och mark.

Juridisk grund till eldningsförbud

Beslut om förbud mot eldning utomhus föreskrivs av respektive kommun med stöd av 2 kap 7 § Förordning om skydd mot olyckor (SFS 2003:789). Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen. Den som bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter med stöd av 10 kap 3 § i Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778)

Kontakt

Mölndals stad
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-87 76 68 fax
stad@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-06-19 15.23