Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Avloppsutsläpp i Sagbäcken

Mölndals stad har tyvärr noterat ett avloppsutsläpp i Sagbäcken i Lindome. Utsläppet är stoppat och rensning av bäcken och delar av Lindomeån pågår. Invånare i området kan märka av avloppslukt kring Sagbäcken.

På grund av en trasig avloppsledning har avloppsvatten runnit ut i Sagbäcken i Lindome. Läckaget är stoppat och berörd ledning avstängd,.

På grund av läckaget förekommer avloppslukt kring Sagbäcken. Mölndals stad är på plats för att rensa i bäcken.

Det är ingen fara för allmänheten utöver att det luktar avlopp i närheten av bäcken.

Kontakt

Tekniska förvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-315 15 80 kundservice
tekniska@molndal.se

Ann Rane
Avdelningschef VA
Tekniska förvaltningen
031-315 15 19
ann.rane@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-06-08 15.30