Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Tulebo höjd, VA-arbete

Nya ledningar för dricksvatten och spillvatten läggs i Rådjursvägen. Arbetet ska vara klart under 2019.

De nya ledningarna för dricksvatten och spillvatten gör att fastigheterna i Tulebo höjd kopplas till det kommunala vatten- och avloppsnätet under 2019. Arbetet ingår i kommunens strategi för vatten och avlopp i omvandlingsområden.

Tidplan

Arbetet pågår under 2019. Fastighetsägare på Rådjursvägen får information om inkoppling separat.

Trafiken

Endast mindre påverkan för enskilda fastighetsägare. Information kommer direkt till berörda.

 

Kontakt

Teknisk kundservice
Tekniska förvaltningen
031-315 15 80 vardagar kl 8-12, 13-15
teknisk.kundservice@molndal.se

Akuta ärenden efter kontorstid
Till exempel vattenläckor, vattenavbrott, gatuproblem, fara för allmänhet:
031-87 18 00 kopplas till SOS Alarm

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-12-18 15.15