Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Eldningsförbud i Mölndal

På grund av extremt hög brandrisk råder det fortsatt eldningsförbud i Mölndal. Förbudet gäller alla typer av uppgörande av eld utomhus samt grillning på mark. Det är mycket viktigt att eldningsförbudet respekteras. Överträdelse är grund för polisanmälan.

Det varma och soliga vädret fortsätter och risken för gräs- och skogsbrand har ökat ytterligare till kritiska nivåer. Räddningstjänsten Storgöteborg har, under helgen, släckt ett flertal bränder i terrängen och det brinner fortfarande på flera ställen i Sverige.

Kommunerna inom Räddningstjänsten Storgöteborgs ansvarsområde, Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och Lerum har därför fattat beslutat om förbud mot eldning utomhus. Eldningsförbudet pågår tills vidare och gäller alla typer av uppgörande av eld utomhus samt grillning på mark.

Det här innebär eldningsförbudet:

  • Förbudet gäller alla typer av uppgörande av eld utomhus samt grillning på mark.
  • När det råder eldningsförbud är det tillåtet att grilla i särskilda grillar uppställda i trädgårdar i anslutning till bostads- och fritidshus och iordningställda grillplatser på marken (ex. murade, grävda och avskärmade). Engångsgrill får användas, men den får inte placeras direkt på marken. I detta extrema läge är det dock mycket olämpligt om den används i anslutning till skog och terräng.
  • Vid övrig eldning görs det ingen skillnad på villatomten eller övriga markområden. Omfattningen av förbudet kan variera och det framgår i varje enskilt fall.

Det är mycket viktigt att eldningsförbudet respekteras. Överträdelse är grund för polisanmälan.

Juridisk grund till eldningsförbud

Beslut om förbud mot eldning utomhus föreskrivs av respektive kommun med stöd av 2 kap 7 § Förordning om skydd mot olyckor (SFS 2003:789). Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen. Den som bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter med stöd av 10 kap 3 § i Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778)

Kontakt

Mölndals stad
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-87 76 68 fax
stad@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-07-03 11.28