Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Ny busshållplats Frölundagatan

Mölndals stad arbetar för att öka andelen hållbara resor. Som ett led i detta bygger vi en ny busshållplats på Frölundagatan, mellan Frejagatan och Idunagatan, för att skapa en trygg trafikmiljö i närheten av Fässbergsskolan. Samtidigt byter vi VA-ledningarna som finns på den sträckan för en säker dricksvattenleverans.

Mölndals stad bygger en ny busshållplats och byter VA-ledningar på Frölundagatan, mellan Frejagatan och Iduangatan. Busshållplatsen är efterfrågad av Fässbergsskolan.

I början av arbetet kommer entreprenören att bygga en tillfällig stödkonstruktion i marken inför arbetet med VA-ledningarna. Det utförs dagtid och kan innebära höga ljudnivåer, vi ber om överseende med detta.

Så påverkas trafiken

På Frölundagatan kommer ett körfält att vara avstängt mellan Frejagatan och Idunagatan. Trafiken kommer att regleras med trafikljus. Fastigheter mot arbetsområdet har tillgång till sina garageuppfarter, iaktta vanlig försiktighet vid utfart.

Idunagatan kommer att vara avstängd för in- och utfart mot Frölundagatan.

Våggatan kommer att vara avstängd för in och utfart mot Frölundagatan. Istället öppnas bommen mellan Norra- och Södra Holtermansgatan och trafik hänvisas den vägen.

Tidplan och entreprenör

Projekttid: Vecka 32 till början av december.

Schaktsam AB utför detta arbete på uppdrag av Mölndals stad.

Kontakt

Ingemar Karlsson
Projektledare Mölndals stad
ingemar.karlsson@molndal.se

Joakim Ytterström
Schaktsam AB
joakim.ytterstrom@schaktsam.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-07-09 10.18