Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Ny cykelväg på Hökegårdsgatan

Under hösten 2018 ska Mölndals stad bygga en ny gång- och cykelväg längs Hökegårdsgatan, sträckan mellan Krokslätts parkgata och Soltorpsgatan. Den ansluter till befintliga gång- och cykelvägar i området. Innan dess ser vi till att förnya dricksvattenledningsnätet på sträckan.

Mölndals stad bygger en ny gång- och cykelväg längs Hökegårdsgatan för att få en sammanhängande cykelväg. Gatan kommer också att få ett ansiktslyft. Innan arbetet med gatan börjar kommer VA-ledningar att bytas.

Så påverkas trafiken

Vi räknar med att fordonstrafiken, bussar, gående och cyklister kan passera arbetsområdet under hela arbetstiden. Viss begränsning av framkomligheten kan uppstå, ett körfält är alltid öppet och regleras med trafikljus när det behövs. Vi ber alla att visa hänsyn till de som arbetar på vägen och respektera hastighetsgränserna.

Några gatuparkeringar kommer att tas bort under arbetet och kommer inte att ersättas när det är klart, andra parkeringsplatser finns i området.

Tidplan

Projekttid: vecka 35 2018 - sommaren 2019

Arbetet med att förnya vattenledningsnätet startar vecka 35 och beräknas vara klart under vintern.

Därefter påbörjas bygget av gång- och cykelvägen, som ska vara klar till sommaren 2019. Vår arbetstid är normalt måndag – fredag dagtid.

Entreprenör

Schaktsam AB utför detta arbete på uppdrag av Mölndals stad

Kontakt

Ingemar Karlsson
Projektledare
Tekniska förvaltningen 
031-315 15 73
ingemar.karlsson@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-11-23 15.54