Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Begränsad framkomlighet Bifrostgatan

På grund av rivningsarbeten kommer ett körfält på Bifrostgatan, öster om Häradsgatan att vara avstängt. Trafiken regleras med trafikljus. Räkna med köer och längre restid. Välj om möjligt annan väg.

Ett körfält är avstängt på Bifrostgatan på grund av rivningsarbeten. Det gäller östra delen av Bifrostgatan, i höjd med Wallinsgatan.

Trafiken kommer att regleras med trafikljus. Detta gäller dygnet runt.

Tid

1 - 30 september

Kontakt

Trafikingenjör
Tekniska förvaltningen
031-315 10 00 växel
031-87 76 68 fax
tekniska@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-09-03 10.05