Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Gångbro öppen igen

Lasarettspången, gångbron över Mölndalsån, har säkrats och är nu öppen igen i väntan på en helt ny gångbro.

Lasarettsspången, gångbron över Mölndalsån, stängdes av permanent den 17 augusti på grund av risk för ras. Tekniska förvaltningen har sedan avstängningen jobbat för fullt med att undersöka möjliga lösningar för att underlätta för gående under tiden den nya gångbron inte är på plats.

Gångbro öppen igen

Vi har nu hittat en lösning att säkra Lasarettsspången och kunna öppna den igen. Befintliga stålbalkar har förlängts genom att svetsa fast två nya stålbalkar. På så sätt har vi kunnat flytta tyngden från plinten och pelarna till stålbalkarna som vi har fäst på land.

Ny gångbro beräknas till hösten 2019

Det pågår projektering av en helt ny gångbro som ska ersätta dagens. Arbetet är i full gång men tar dessvärre lång tid då det bland annat krävs tillstånd från Länsstyrelsen och Mark- och miljödomstolen. Den nya gångbron beräknas vara på plats först under hösten 2019, om allt går som planerat. 

Kontakt

Teknisk kundservice
Tekniska förvaltningen
031-315 15 80 vardagar kl 8-12, 13-15
teknisk.kundservice@molndal.se

Akuta ärenden efter kontorstid
Till exempel vattenläckor, vattenavbrott, gatuproblem, fara för allmänhet:
031-87 18 00 kopplas till SOS Alarm

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-10-01 09.30