Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Upprustning Åbyvägen

För en trygg och trevlig gatumiljö kommer en del av Åbyvägen att rustas upp. Åbyvägen är avstängd till 21 december.

Vägarbete Åbyvägen 2018

Under hösten 2018 och våren 2019 kommer delar av Åbyvägen att rustas upp.

Det här gör vi

Mellan Tribungatan och Åby Allé kommer Åbyvägen att rustas upp för att få samma standard som sträckan mellan Åby Allé och Frölundagatan.

Mellan Tribungatan och Idrottsvägen kommer en renovering av vattenledning att göras under våren 2019 och därefter får sträckan ny asfalt.

Så påverkas trafiken

Under arbetet kommer det att vara begränsad framkomlighet. För det mesta kommer ett körfält vara öppet och trafiken regleras med trafikljus eller vakter. Vissa perioder kan omledning av trafiken ske.

Uppdatering 19/11
Mellan 21 november och 21 december kommer Åbyvägen, mellan Åby Allé och Tribungatan att vara helt avstängd. Omledning sker via Åby Allé och Idrottsvägen. Boende kan köra in söderifrån och via Tribungatan och Måldomargatan.

Uppdatering 11/12
Åbyvägen öppnar för trafik den 21 december. Gatan kommer då att vara körbar men sakna det översta slitlagret.
Det innebär en veckas försening på grund av oförutsedda markförhållanden.

Arbetet pågår

Oktober 2018 - våren 2019

Kontakt

Peter Sipari
Projektledare
Tekniska förvaltningen
031-315 15 69
peter.sipari@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-12-11 15.01