Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Vattenledning i Rådasjön

För ökad kapacitet i vattenledningsnätet bygger Mölndals stad en ny vattenledning. Delar av ledningen byggs på botten av Rådasjön.

Det här gör vi

För att stärka kapaciteten i vattenledningsnätet till Helenedal bygger Mölndals stad en ny vattenledning. Ledningen kommer också stärka kapaciteten mellan Mölndal och Mölnlycke.

En del av ledningen, ungefär 600 meter, kommer att ligga på botten av Rådasjön som en sjöledning. Det sker genom att ledningen blir svetsad på land och sedan blir sänkt till botten via pråm.

Påverkan under arbetet

Under arbetet kommer det att förekomma öppna schakter på vissa gator i Helenedal/Sjövalla. Viss begränsad framkomlighet förekommer.

Arbetstid

Arbetet pågår till januari 2019.

Kontakt

Tekniska förvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-315 15 80 kundservice
tekniska@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-12-13 13.31