Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

VA-arbete Norra Källåsvägen

På Norra Källåsvägen förnyar Mölndals stad vattenledningsnätet.

VA-arbete Norra Källåsvägen

För en god dricksvattenförsörjning och hållbar avlopsshantering förnyar Mölndals stad ledningsnätet i Norra Källåsvägen.

Tid

Arbetet beräknas pågå till våren 2019

Kontakt

Mölndals stad
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-87 76 68 fax
stad@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-12-18 15.26