Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Vägarbete Barnhemsgatan

Barnhemsgatan byggs om och körbana och trottoarer ansluts till Mölndal Galleria. Arbetet pågår under 2019.

Mölndals stad kommer att bygga om Barnhemsgatan under våren 2019. Gatan ska anslutas till Mölndal Galleria och få ny beläggning och trottoar. Arbetet berör östra delen av Barnhemsgatan. På västra delen kommer ett VA-arbete ske inför byggnation väster om befintlig byggnad.

Arbetstid

Arbetet kommer att börja under våren 2019. Fram till dess är ytan närmast gallerians parkeringshus grusad och delvis avstängd av säkerhetsskäl.

Påverkan på trafiken

Under arbetet kommer det vara viss påverkan av trafiken. Exakt hur kommer det information om under våren innan arbetet börjar.

Kontakt

Trafikingenjör
Tekniska förvaltningen
031-315 10 00 växel
031-87 76 68 fax
tekniska@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-12-21 15.14