Omledning av cykeltrafik på Kvarnbygatan

På grund av byggnationer i Kvarnbyn kommer cykeltrafiken längs delar av Kvarnbygatan att ledas om.

Mölndals Kvarnbyn ska bygga ett P-hus i det gamla oljeslageriet. Arbetet kommer att pågå till 2021.

Av säkerhetsskäl kommer cykelbanan längs Kvarnbygatan att vara avstängd till och från under arbetet. Det beror på platsbrist när stora maskiner ska användas för arbetet. Vissa perioder kommer cykelbanan att kunna vara öppen.

Omledning via Götaforsliden

Cykel och gångtrafikanter leds istället via Royens gata och Götaforsliden.

Vid enstaka tillfällen kan en del av körbanan på Kvarnbygatan påverkas, dock inte under rusningstider och biltrafik behöver inte ledas om.

Läs mer på Kvarnbyns webbplats

Tid

10 december 2018 - kvartal 4 2021

Kontakt

Tekniska förvaltningen
031-315 10 00 Kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Mölndals Kvarnbyn
Rolf Zandén
0709-75 95 30
rolf.zanden@zandenbolagen.se
Webbplats Kvarnbyn

Dela på:

Senast uppdaterad