Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Upprustning Åbyvägen

För en trygg och trevlig gatumiljö kommer en del av Åbyvägen att rustas upp. Vattenledningar kommer att renoveras. Del av Åbyvägen är avstängd.

Vägarbete Åbyvägen 2018

Under hösten 2018 och våren 2019 kommer delar av Åbyvägen att rustas upp.

Det här gör vi

För en driftsäker vattenleverans renoverar vi dricksvattenledningarna.

Arbetet innebär att Åbyvägen, mellan Idrottsvägen och korsningen Tribungatan-Måldomargatan, grävs upp och behöver därför vara avstängd. Vi ber om överseende med de omledningar av trafiken som behövs för att genomföra arbetet.

Efter arbetet med vattenledningarna kommer gatan att asfalteras.

Så påverkas trafiken

Åbyvägen är stängd för genomfart mellan Tribungatan och Idrottsvägen, under vecka 4 - vecka 15. Omledning sker via Stallbacken, Idrottsvägen och Åby Allé.

Boende på Tribungatan med flera

Utfarten till Åbyvägen från Tribungatan och Måldomargatan är avstängd. För boende på Tribungatan, Tränsgatan, Tygelgatan och Tandemgatan öppnas en provisorisk ut- och infart mot Idrottsvägen.

Boende på Måldomargatan med flera

Boende öster om Åbyvägen får använda Travtränargatan och köra Åbyvägen norrut. Detta gäller Måldomargatan, Ridlärargatan, Sadelgatan, Seldonsgatan, Travtränargatan, Fyråkersgatan.

Arbetet pågår

Oktober 2018 - våren 2019

Tidigare arbete

Mellan Tribungatan och Åby Allé rustades Åbyvägen upp så att den fick samma standard som sträckan mellan Åby Allé och Frölundagatan. Det arbetet pågick till stora delar under 2018.

Kontakt

Peter Sipari
Projektledare
Tekniska förvaltningen
031-315 15 69
peter.sipari@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-03-22 11.03