Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Vattenledningsarbete på Baldersgatan

För att garantera en säker dricksvattenleverans renoverar Mölndals stad vattenrören i Baldersgatan.

Mölndals stad jobbar för en god vattenkvalité och driftsäkra vattenrör. Vi kommer därför att rusta upp dricksvattenledningen i Baldersgatan genom metoden relining, det innebär att vi förstärker rören från insidan.

Arbetet pågår

Vecka 16-23. Arbetstid är normalt dagtid på vardagar.

Så påverkas trafiken

Gatan kommer att vara öppen för trafik men ha viss begränsad framkomlighet.

Parkeringsplatserna på östra sidan av Baldersgatan kommer att tas bort i samband med arbetet.

För fastighetsägare

För fastighetsägare på Baldersgatan kommer vattnet behöva stängas av kortare perioder. Berörda får separat information inför att det sker.

Kontakt

Matthias Johannesson
Projektledare
031-315 15 85 / 031-315 10 00
mathias.johannesson@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-03-29 10.10