Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Beläggningsarbete i Kikås

Flera gator i Kikåsområdet kommer under april att få ny beläggning.

Under april och början av maj kommer flera gator i Kikås att få ny asfalt. Arbetet börjar den 3 april och ska vara klart i början av maj.

I början kommer arbetet att innebära justering av kantstenar, refuger och brunnslock. Sedan kommer körbanorna att fräsas för att till sist få nytt lager med asfalt.

Innan den nya asfalten är på plats kan det vara nivåskillnader med något högre kanter.

Dessa gator är berörda

  • Kikåsleden
  • Horsikagatan
  • Kyrkogårdsgatan
  • Ejdergatan
  • Kikåsgatan
  • Åsgatan
  • Kikåsgränden
  • Rygatan
  • Berghällsgatan

Se kartaPDF över berörda gator.

Du som bor på berörda gator

Parkera inte på gatan under tiden som arbetet pågår. Vi uppskattar om du klipper häckm och annan växtlighet så den inte är ivägen för arbetsfordonen

Arbetstid

Vecka 14 till cirka 10 maj.

Under arbetet kan trafiken justeras med flaggvakter eller trafiksignaler.

Kontakt

Tekniska förvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-315 15 80 kundservice
tekniska@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-04-04 16.21