Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Vägarbeten Kålleredsmotet

För ökad kapacitet byggs delar av Kålleredsmotet om. Räkna med att arbetet ger begränsad framkomlighet och kan innebära köer. Välj annan väg om möjligt. Det är flera arbeten som pågår under hösten 2018 och våren 2019 och ända fram till 2021.

För ökad kapacitet och framkomlighet kommer det att genomföras flera vägarbeten runt Kålleredsmotet under hösten 2018, våren 2019 och eventuellt fram till 2021. Under arbetet kan framkomligheten begränsas, planera dina resor och transporter, var ute i god tid och välj om möjligt annan väg för att undvika köer.

Kapacitetshöjning Kålleredsmotet (4+5)

På västra sidan av Kålleredsmotet, vid cirkulationen till IKEA, kommer Trafikverket att genomföra kapacitetshöjande åtgärder under hösten 2018.

Från cirkulationen, över bron och fram till norrgående avfart från E6 kommer Trafikverket att genomföra kapacitetshöjande åtgärder från 2019 fram till 2021. De bygger bland annat en ny bro och fler körfält över E6.

Läs mer om de arbeten som Trafikverket gör vid Kålleredsmotet på Trafikverkets webbplats.

Färdiga delmoment

Nybyggnation cirkulationsplats (2)

Korsningen Gamla Riksvägen - Sagsjövägen - Östra Lindomevägen kommer vi att bygga om till en permanent cirkulationsplats. Tomtebovägen, söder om korsningen kommer få en ny sträckning där in- och utfart sker via cirkulationsplatsen.

Så påverkas trafiken vid cirkulationen: Trafik kan passera arbetsområdet men det kan förekomma omdirigeringar/hänvisningar under vissa tider. Under rusningstid, då det är mycket trafik, kommer framkomligheten periodvis vara mycket begränsad. Välj om möjligt annan väg och planera dina resor!

Uppdatering 2019-04-01: Vecka 14-15 är endast 1 körfält öppet på Östra Lindomevägen.
Arbetet pågår: december 2018 - juli 2019. ARBTETET ÄR KLART.

Reparation bro över järnväg (1)

Så påverkas trafiken: Del av körbanan är avstängd, ett körfält i varje riktning är öppet. Begränsad framkomlighet. Ta om möjligt annan väg under dessa arbeten.
Korsningen Gamla Riksvägen - Sagsjövägen - Östra Lindomevägen kommer att tillfälligt skyltas om till en cirkulationsplats.
Arbetet pågår: Vecka 35 - december 2018
Arbetet är klart!

Gång- och cykelväg längs Östra Lindomevägen (3)

För ökat tryggt hållbart resande bygger vi en ny gång- och cykelbana längs med Östra Lindomevägen, från Kålleredsmotet till Streteredsvägen.
Så påverkas trafiken: Trafiken kan passera i båda riktningar, dock kommer det förekomma begränsad framkomlighet vissa perioder.
Arbetet pågår: September - december 2018
Arbetet är klart

Kontakt

Per Sundström
Projektledare
Tekniska förvaltningen
031-315 10 00
per.sundstrom@molndal.se

Helena Sandgathe
Projektledare
Tekniska förvaltningen
031-315 15 15
helena.sandgathe@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-02-17 09.50