Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Schaktarbeten utmed Bifrostgatan

Göteborgs stad behöver kontrollera ledningsläget i olika punkter utmed Bifrostgatan mellan Frejagatan och Frölundagatan. Kontrollen innebär att de behöver gräva på några ställen utmed Bifrostgatan. Arbetena som sker under dagtid startar vecka 16 och beräknas bli klara under april.

Göteborgs stad har en vattenledning utmed Bifrostgatan som försörjer de västra delarna av Göteborg med dricksvatten. De behöver kontrollera ledningsläget i olika punkter utmed med Bifrostgatan, delen mellan Frejagatan och Frölundagatan.

Schaktarbetena påverkar gående och cyklister i korsningen Bifrostgatan/Frejagatan och möjligen något i kring schakterna strax nordost om cirkulationen Frölundagatan/Bifrostgatan.

Kretslopp och vatten bedömer att arbetena inte påverkar biltrafiken i större utsträckning.

Tidplan

Arbetena sker under dagtid med start vecka 16. Kretslopp och vatten beräknar vara klara med arbetena under april.

Kontakt

Tommy Axelsson, arbetsledare Kretslopp och Vatten
031-368 27 22

Kenth Berntsson, projektledare Mölndals stad
031-315 10 00 (vx)

Kontakt

Mölndals stad
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-87 76 68 fax
stad@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-04-10 14.30