Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Sophämtning vecka 25

Midsommarafton, 21 juni, infaller under vecka 25 och på grund av det tömmer vi ditt flerfackskärl nummer 1 och/eller kärl för brännbart restavfall en annan dag än vanligt. Kom ihåg att det ditt ansvar som fastighetsägare att ordna väg fri från hinder för sophämtningsbilen och vår personal.

Under vecka 25 tömmer vi ditt flerfackskärl nummer 1 och/eller kärlet för brännbart restavfall en annan dag än vanligt. Kom ihåg att ställa kärlen med handtaget utåt mot vägen där sopbilen stannar. Vill du få den lilla röda boxen (nummer 1) tömd, hänger du upp den på ditt flerfackskärl 1. Annars förvarar du boxen som vanligt inomhus.

Du som har valt ett abonnemang för enbart brännbart restavfall ansvarar för att sortera ut förpackningar och tidningar och lämna dessa på en återvinningsstation. Se alla stationer på molndal.se/avs.

Vecka 25

Sophämtningen pågår 17-20 juni. Ställ ut kärl nummer 1 och/eller kärlet för brännbart restavfall senast kl. 6.30 måndagen den 17 juni. Låt kärlen stå framme tills de blivit tömda. Vi kommer så fort vi kan.

Ordna väg för sophämtning

Som fastighetsägare ansvarat du för att tömning av dina sopkärl kan ske. Se därför till att vägen mellan sopbilens angöringsplats och dina kärl är fri från hinder, till exempel parkerade bilar. Om kärlen inte är tillgängliga kan vi inte tömma dem. Överfyll inte kärlen, locken ska vara stängda.

Relaterad information

Kontakt

Teknisk kundservice
Tekniska förvaltningen
031-315 15 80 vardagar kl 8-12, 13-15
teknisk.kundservice@molndal.se

Akuta ärenden efter kontorstid
Till exempel vattenläckor, vattenavbrott, gatuproblem, fara för allmänhet:
031-87 18 00 kopplas till SOS Alarm

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-06-12 17.30