Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Ny gång-cykelbro Södra Ågatan

Under hösten kommer Mölndals stad att bygga en ny gång- och cykelbro och Mölndalsån vid Mölndals sjukhus. Arbetet kommer att innebära att Södra Ågatan stängs för genomfartstrafik vissa perioder.

Mölndals stad bygger en ny gång- och cykelbro över Mölndalsån för att ersätta den befintliga gångbron ”Lasarettspången” som är i dåligt skick och ska rivas. Den befintliga bron behövde sommaren 2018 stängas tillfälligt på grund av det dåliga skicket.

Vi bygger även en cykelbana mellan den nya bron och gång-cykelbron över E6.

Tidplan

Arbetet pågår från augusti - november 2019. Arbetstid kommer att vara vardagar dagtid.

Entreprenören kommer redan i juni att ställa upp arbetsmaterial och bodar på en yta längs med Södra Ågatan.

Så påverkas trafiken

Under arbetet kommer det tidvis att vara begränsad framkomlighet. Vissa perioder kommer Södra Ågatan att stängas av för genomfartstrafik.

Vid avstängning hänvisas personer som ska till södra delarna av Södra Ågatan, till exempel Västfastigheters/Mölndals sjukhus parkeringshus att köra via Fredriksbron.

Södra Ågatan kommer att vara avstängd för genomfartstrafik:

  • Vecka 32-33
  • Vecka 38-39

Kontakt

Per Sundström
Projektledare
Tekniska förvaltningen
031-315 10 00
per.sundstrom@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-07-26 12.44