Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Frälsegårdsgatans ÅVS stängd

Återvinningsstationen Frälsegårdsgatan har stängts ner. Stängningen följer tekniska nämndens beslut om att minska antalet stationer i kommunen då allt större mängder förpackningar och tidningar återvinns fastighetsnära.   

Mängden förpackningar och tidningar som lämnas på återvinningsstationerna i kommunen har minskat successivt de senaste åren. Minskningen beror på att Mölndalsborna fått bättre förutsättningar att sortera förpackningar och tidningar fastighetsnära; antingen i miljöhus eller flerfackskärl.

Med detta som underlag beslutade tekniska nämnden den 20 september 2017 att minska antalet återvinningsstationer.

Frälsegårdsgatans återvinningsstation är stängd

På Frälsegårdsgatan fanns det insamling av glas, batterier och textil. Du som bor i området kan istället gå till:

  • Lammevallsgatans återvinningsstation eller
  • Lantbruksgatans återvinningsstation .

Där finns det även insamling av förpackningar.

Kontakt

Teknisk kundservice
Tekniska förvaltningen
031-315 15 80 vardagar kl 8-12, 13-15
teknisk.kundservice@molndal.se

Akuta ärenden efter kontorstid
Till exempel vattenläckor, vattenavbrott, gatuproblem, fara för allmänhet:
031-87 18 00 kopplas till SOS Alarm

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-08-15 10.46