Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

VA-ledningar under Göteborgsvägen

Under hösten kommer Mölndals stad att bygga VA-ledningar under Göteborgsvägen norr om Lackarebäcksmotet.

Det gör vi för att det nya hotell som just nu byggs ska ha vatten och avlopp. Det kommer tidvis att innebära begränsad framkomlighet, dock inte under rusningstid.

Arbetstid

Arbetet pågår 29 juli - 30 september

Påverkan på trafiken

Tidvis kommer ett körfält i sydlig riktning på Göteborgsvägen att vara avstängt. Det kommer inte vara avstängt under rusningstid.

Cykel- och gångtrafik på västra sidan av Göteborgsvägen kommer att ledas om via det avstängda körfältet.

Kontakt

Tekniska förvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-315 15 80 kundservice
tekniska@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-07-18 14.19