Ombyggnad av Ekenleden

Mölndals stad anpassar Ekenleden för att trafiken till och från Kållereds Köpstad ska fungera bra. Det kommer innebära viss begränsad framkomlighet.

För att trafiken till och från Kållered Köpstad ska flyta bra måste Ekenleden byggas om. Under hösten 2019 fram till sommaren 2020 kommer flera arbeten att pågå runt Ekenleden.

1. Anpassning av Ekenleden

Vi bygger om Ekenleden med fler körfält, nya in- och utfarter, nya cirkulationsplatser och en ny busshållplats.

Arbetstid

Slutet av augusti 2019 fram till vintern 2020.

Påverkan på trafiken

Under arbetet kommer ett körfält bitvis att vara avstängt. Trafiken kommer då att regleras med trafikljus.

Du som kan ombeds att köra alternativa vägar för att undvika arbetsområdet.

2. Byte av vattentrumma under Labackavägen - KLART!

Under Labackavägen, precis i korsningen Ekenleden - Labackavägen, går Kålleredsbäcken i en trumma. Den trumman är gammal och behöver bytas. Bytet innebär också att risken för översvämningar minskar.

Arbetstid

Januari - mars 2020. Arbetet är färdigt.

Påverkan på trafiken

Under arbetet med vattentrumman kommer korsningen Labackavägen - Ekenleden att vara avstängd.

Istället öppnas Ävavägen upp helt mot Labackavägen och trafiken hänvisas att köra via Korsningen Bergsjövägen - Ekenleden och Ävavägen.


Trafikverkets trimning av Kålleredsmotet har koppling till arbetet längs med Ekenleden. Läs mer om Trafikverkets åtgärder.

Kontakt

Tekniska förvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad