Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Vägarbete Barnhemsgatan

Barnhemsgatan stängs av för genomfartstrafik under sex veckors tid från 19 augusti. Gatan byggs om och körbana och trottoarer ansluts till Mölndal Galleria. Besökande till Gallerian kan köra in till parkeringshuset. Gående och cyklister påverkas inte i större utsträckning.

Mölndals stad bygger om Barnhemsgatan under våren 2019. Gatan ska anslutas till Mölndal Galleria och få ny beläggning och trottoar. Arbetet berör östra delen av Barnhemsgatan. På västra delen kommer ett VA-arbete ske inför byggnation väster om befintlig byggnad.

Arbetstid

Arbetet kommer att börja under våren 2019. Fram till dess är ytan närmast gallerians parkeringshus grusad och delvis avstängd av säkerhetsskäl.

Påverkan på trafiken

Under arbetet kommer det vara viss påverkan av trafiken. Exakt hur kommer det information om under våren innan arbetet börjar.

Barnhemsgatan - tillfällig avstängning

Barnhemsgatan stängs av för genomfartstrafik från 19 augusti. Vi beräknar vara klara med arbetet och kunna öppna gatan igen under vecka 39.

Arbetet kommer att göras i två etapper, där man hela tiden kan köra in till Gallerians parkeringshus från ett håll. Gående och cyklister kommer att kunna använda gatan som vanligt.

Storgatan dubbelriktas

Genomfartstrafiken leds om via Storgatan - Broslättsgatan samt Storgatan - Baazgatan. Storgatan kommer att öppnas för dubbelriktad trafik på den del som idag är enkelriktad, detta för att minska risken för köbildning på Broslättsgatan / Mölndals bro.

Kontakt

Trafikingenjör
Tekniska förvaltningen
031-315 10 00 växel
031-87 76 68 fax
tekniska@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-08-20 13.06