Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

VA-utbyggnad i Tulebo by - VAIO

Mölndals stad planerar att bygga ut det kommunala vatten och avloppsnätet till fastigheter i Tulebo by.

Mölndals stad jobbar långsiktigt med att bygga ut det kommunala VA-nätet till befintliga hus i områden där antalet året-runt boende har ökat. Det gör vi för att skydda sjöar och vattendrag från utsläpp. Arbetet kallas Vatten & Avlopp i Omvandlingsområden, kort VAIO.

Vi planerar nu att bygga ut VA-nätet i Tulebo by. Som ska bli anslutna till den ledning som Mölndals stad byggt i Tulebo strandväg.

Steg i processen

  1. Inventering - Här är vi nu
    Vi inspekterar befintliga enskilda VA-anläggningar och markförhållanden i området.
  2. Projektering
    Pågår i flera steg där arbetet projekteras och vi tar fram förslag på förbindelsepunkter. Informationsmöten kommer att hållas.
  3. Byggskede
    Vi bygger de nya ledningarna och anslutningarna. Tillslut kopplar du dina egna ledningar till servisen.

Mer information finns i broschyren om VAIO-arbetenPDF.

Sidan kommer att uppdateras när ny information finns.

Kontakt

Teknisk kundservice
Tekniska förvaltningen
031-315 15 80 vardagar kl 8-12, 13-15
teknisk.kundservice@molndal.se

Akuta ärenden efter kontorstid
Till exempel vattenläckor, vattenavbrott, gatuproblem, fara för allmänhet:
031-87 18 00 kopplas till SOS Alarm

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-09-25 13.33