VA-utbyggnad i Tulebo by - VAIO

Mölndals stad planerar att bygga ut det kommunala vatten och avloppsnätet till fastigheter i Tulebo by.

Mölndals stad jobbar långsiktigt med att bygga ut det kommunala VA-nätet till befintliga hus i områden där antalet året-runt boende har ökat. Det gör vi för att skydda sjöar och vattendrag från utsläpp. Arbetet kallas Vatten & Avlopp i Omvandlingsområden, kort VAIO.

Vi planerar nu att bygga ut VA-nätet i Tulebo by. Som ska bli anslutna till den ledning som Mölndals stad byggt i Tulebo strandväg.

Steg i processen

  1. Inventering
    Vi inspekterar befintliga enskilda VA-anläggningar och markförhållanden i området.
  2. Projektering
    Pågår i flera steg där arbetet projekteras och vi tar fram förslag på förbindelsepunkter. Informationsmöten kommer att hållas.
  3. Byggskede - Här är vi nu
    Vi bygger de nya ledningarna och anslutningarna. Tillslut kopplar du dina egna ledningar till servisen.

Mer information finns i broschyren om VAIO-arbeten Pdf, 3.1 MB..

Kontakt

Tekniska förvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
Felanmälan vatten, avlopp eller gator efter kontorstid: 031-315 10 00, knappval 2 (kopplas till SOS)
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad