Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Bergmansgatan rustas upp

Upprustningen av gatorna i Mölndals innerstad fortsätter. Nu ska den östra delen av Bergmansgatan göras klar. I samband med arbetet renoveras också dricksvattenledningarna.

Byggarbete

Det här gör vi

För en driftsäker vattenleverans renoverar vi dricksvattenledningarna samt bygger en spillvattenbrunn.

När arbetet med ledningarna är klart bygger vi om gatan med nya ytskikt och anslutning till de nya husen. Gatan ska därefter ha samma fina utseende på hela sträckan från Göteborgsvägen till Storgatan.

Vi ber om överseende med de störningar som arbetet innebär.

Så påverkas trafiken

  • Bergmansgatan är stängd för genomfart för allmän trafik mellan Mölndals torg och Medborgarstigen.
  • Cyklar och gående kan alltid passera arbetsområdet.
  • Sträckan Göteborgsvägen till torget kommer periodvis vara påverkad och avstängd för trafik. Observera att det är begränsad möjlighet att vända!
  • Under tiden vi gör korsningen Bergmansgatan-Medborgarstigen kommer leveranser kunna köra in på Bergmansgatan från Storgatan. En tillfällig vändplats ordnas nära korsningen
  • Medborgarstigen kommer att öppnas för infart från Tempelgatan för att transporter ska fungera, förutom då vi arbetar i korsningen.

Det kan bli kortare avbrott på vattenleveransen vid in och urkoppling av ledningar. Du får separat information inför att det sker.

Arbetstid

Arbetet pågår från slutet av oktober 2019 fram till sommaren 2020.

LJ Mark & Anläggningar AB genomför detta arbete åt Mölndals stad.

Informationsbrev

Informationsbrev 13 december - Nattarbete 17 decemberPDF

Informationsbrev 26 februariPDF

Kontakt

Matthias Johannesson
Projektledare
031-315 15 85 / 031-315 10 00
mathias.johannesson@molndal.se

John Malkki
Platschef, LJ Mark & Anläggningar AB
john@ljmark.se
0709-99 73 66

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-02-26 10.54