Byte belysning Norra Hällesåkersvägen

Nu påbörjar Mölndals stad arbetet med att byta ut och förnya belysningen på Norra Hällesåkersvägen.

Längs Norra Hällesåkersvägen, mellan Torkels väg och Benarebyvägen byter Mölndals stad ut befintlig belysning och ersätter med ny. Det för en god trafiksäkerhet på sträckan. Åtgärden är finansierad av Mölndals stad men det är Trafikverket som är ansvarig för vägen.

Det här gör vi

Under arbetet byter vi ut belysningsstolparna mot nya då de gamla är utslitna och riskerar att ramla. De nya stolparna kommer att vara i metall istället för trä som de tidigare, vilket är mer hållbart, driftssäkrare och kräver mindre underhåll. Elkablarna kommer att bli nedgrävda mellan stolparna istället för att de är luftburna som idag.

Vi kommer också att sätta upp belysning vid hållplatserna som är längs vägen.

Så påverkar arbetet

Befintlig belysning kan bitvis vara avstängd tillfälligt under arbetet. Det för att det ska ske omkopplingar mellan elcentralerna.

Ett körfält på Norra Hällesåkersvägen kommer att vara avstängt förbi där vår entreprenör arbetar och trafiken reglerar dem med trafikljus eller vakter.

Då pågår arbetet

Vattenfall utför detta arbete åt Mölndals stad. De beräknar att påbörja arbetet i början av oktober och att de är klara i december.

Kontakt

Örjan Nordlinder
Gatuingenjör
031-315 15 44
031-315 10 00 (växel)
orjan.nordlinder@molndal.se

Mikael Heintze
Projektledare
031-315 15 90
mikael.heintze@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-01-22 13.08